Enkel dokumentasjon av kabelfeilsted med GPS og smarttelefon APP.

VMMAP er en GRATIS APP for både Android og iPhone smarttelefoner som GPS logger utvalgte punkter eller kabeltraseer sammen med vLoc kabelsøker. VMMAP kan f.eks. også benyttes til å: registrere GPS posisjon til et skap, en kabel tamp, en skjøt … Fortsett å les Enkel dokumentasjon av kabelfeilsted med GPS og smarttelefon APP.

Interaktiv trening i kabeldeteksjon

Markedsleder innen kabel- og rørpåvisningsinstrumenter, Vivax-Metrotech, har laget en unik interaktiv nettside som tillater brukere å få en god innføring i ulike deteksjons teknikker, både basis kunnskap og mer avanserte metoder for kabelsøk. Tjenesten er GRATIS og kan besøkes fra … Fortsett å les Interaktiv trening i kabeldeteksjon

Triangulering gir mer nøyaktig dybdemål

Triangulering dybdemålingsmetode med vLoc kabelsøkere kan benyttes ved f.eks.: Øke nøyaktigheten i dybdemål der elliptiske skjeve felter er verifisert Der økt pålitelighet i dybdemål ønskes verifisert (spesielt aktuelt ved dyptliggende ledere 5 – 10 meter) To trianguleringsmetoder tilbys med vLoc … Fortsett å les Triangulering gir mer nøyaktig dybdemål

VIKTIG informasjon om korrekt bruk av støtgenerator for å unngå skade.

Megger sin sikkerhetsinstruks for betjening av støtspenningsgenerator er nå oppdatert. Oppdateringen omfatter anbefaling om dokumentert risikovurdering i tråd med forskriftene ved bruk av støtgenerator på uskjermet kabel. Last ned den oppdaterte instruksen GRATIS her. Megger har tidligere erfart tilfeller hvor feil … Fortsett å les VIKTIG informasjon om korrekt bruk av støtgenerator for å unngå skade.

Tips til hvordan finne kabelfeil på tele/signalkabler.

Ekkometer (TDR) er et mye brukt måleinstrument for feilsøking på kabler men et ekkometer finner kun lavohmige feil og kortslutninger samt rene brudd. Vanskelige feil i fuktige kabelskjøter eller andre høyohmige kabelfeil avsløres ikke. Et enkelt tips for å kunne … Fortsett å les Tips til hvordan finne kabelfeil på tele/signalkabler.