Info

NB: For Megger AS sin nettbutikk bruk domenet: http://www.megger.no

Om kundesidene:
Megger sin kundeside gir rask tilgang til brukermanualer, hurtigguider, arbeidsblader, tekniske notater, opplæringsvideoer, programvare m.m. oversiktlig presentert på en nettside. Kundesiden er passordbeskyttet for å hindre brudd på åndsverksloven og fri distribusjon av teorimateriell produsert av Megger AS, tidl. Seba nor AS.

Mangler du tilgang ? Ring 22 28 00 40 for å få tildelt passord.

Generelle betingelser:
Denne nettsiden og dets innhold er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m. v. av 12. mai 1961. Nettstedets eier har bruksrett til bilder og tekst benyttet på disse nettsidene. Dersom du ønsker å bruke innhold du finner på våre sider må du først ta kontakt med nettstedets eier for å innhente tillatelse. For noe av innholdet kan opphavsretten være knyttet til eksterne personer eller organisasjoner. Nettstedets eier vil i så fall opplyse om dette ved forespørsel. Uautorisert bruk av kopibeskyttet materiale i henhold til opphavsrett kan medføre erstatningsansvar.

Brukere og bedrifter har ansvaret for å beskytte ID og passord. Brukere skal ikke tillate tredjeparter å bruke brukerens ID og passord. Brukere skal øyeblikkelig varsle nettstedets eier og skal følge dets instruksjoner hvis brukeren oppdager at dennes ID eller passord blir brukt av tredjepart uten godkjennelse eller autorisasjon.

MELDING: «SPØR FØRST – GRAV SIDEN»

Megger AS gjør oppmerksom på at selv om man har anskaffet kabel- og rørdeteksjonsutstyr, som firma eller privatperson, så er man ikke fritatt fra å bestille påvisning fra gravemeldings- og påvisningstjenesten. Ved private kabel- eller røranlegg foreligger selvsagt intet krav om å bestille påvisning fra gravemeldingen men et godt råd er å sjekke med lokal netteier. Den som skal grave har ansvaret for å undersøke om det er kabler i grunnen, skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase. Husk at strømkabler kan være livsfarlige! Den som graver har også et erstatningsansvar og kan bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader som infrastruktur eiere blir påført. Det må sjekkes om det er infrastruktur i grunnen for alle typer arbeid. Registrer ditt arbeid på gravemelding.no eller ring 09146.