Isolasjonstesting

Her har vi samlet ressurser som omhandler megging med både opplæringsvideoer, arbeidsblader og guider. Vi håper dette er til nytte og ønsker man å fordype seg ytterligere i dette fagområdet kan vi anbefale Megger AS sitt kurs i Avansert Isolasjonstesting, les mer her.

Opplæringsvideoer over ulike metoder isolasjonstesting:

Basis isolasjonstest m/ lavspent megger
Standard IR test (momentan test)
Tids Resistanse test
Spenningstrinn test
«Ramp» test
Diagnose DD test
Demostrasjon av «guard» funksjon for mer nøyaktig isolasjonstesting
Instruksjonsvideo – betjening og funksjoner på MIT 1025/525 HV isolasjonstestere.