Ubemannet fartøy for topografiske undersøkelser og ledningsdeteksjon med GPS.

NEMO 110 er et ubemannet fartøy med integrert enkeltstråle ekkolodd som gjør det mulig å utføre undersøkelser og målinger på grunt vann i områder vanskelig tilgjengelig for større skip og båter, f.eks. havnebasseng, innsjø eller elveløp.  NEMO 110 kan brukes i undervanns … Fortsett å les Ubemannet fartøy for topografiske undersøkelser og ledningsdeteksjon med GPS.