HL7000 opplæringsvideoer

Nedenfor følger en serie «how to» videoer fra Seba KMT der viser betjening av HL 7000 lekkasjelytterinstrument.

Utstyr levert til HL 7000 marklytterinstrument.
Justering av volum
Lagre og slette lagrede målinger
Frekvensfilter innstillinger
Fabrikkoppsett for HL 7000