LavOhm Testing

Nedenfor har vi samlet en del dokumenter og instruksjonsvideoer relatert til lavohmtesting (mikroohmmeter testing).

Historien bakom Ductor tester:

I over 100 år har man i den engelskspråklige verden anvendt begrepet ”Ductor-test” for å beskrive en enkel test der man måler veldig lave kontaktresistanser. ”Ductor TM”, som fortsatt benyttes som et varemerke var det navn man fra starten gav lavohm meter produsert av Megger. Navnet «Ductor» ble registrert som varemerke av Megger i 1908 og har siden blitt en bransjestandard.

DLRO er instrumentserien fra Megger for lavohmmåling og de mest vanlige bruksområder er kontaktresistansemåling på lav- mellom- og høyspenningsbrytere, men også samleskinner, skjøter og andre høystrømsforbindelser. Det er et velkjent faktum at høy kontaktresistanse gir varmegang i ulike komponenter men få er klar over hvor høye effekter det er snakk om. Tabellen nedenfor viser dette nærmere:

StrømKontaktresistanseEffekttap
10 kA1 mΩ100 kW
10 kA0,1 mΩ10 kW
1 kA1 mΩ1 kW
1 kA0,1 mΩ100 W

Ved 10 kA og en resistanse på 0,1 mΩ får vi en varmeeffekt på 10 kW. Det her kommer naturligvis å forårsake en aksellerende varmeutvikling og et potensielt havari over tid.